TAAHHüTLERİMİZ

Eko-tasarım

Eko-tasarıma adanmış çalışmalarımızla, katı formatın temizlik ürünlerinin geleceği olduğuna inanıyoruz.

 
TAAHHÜTLER

EKO-TASARIM

Eko-tasarım, çevresel boyutu bir ürün veya hizmetin tasarımından, yaşam döngüsünün tüm aşamalarına kadar dikkate almayı amaçlar.

Çevremizin korunmasına sağladığı açık yararın ötesinde, eko-tasarım herkesi yeni fikirler ve süreçler bulmaya iten muazzam bir araçtır.

Eurotab'da bu yaklaşımın uygulama alanlarına yansıması, çevre etkilerimizin tam olarak ölçülmesi ve iyileştirmemiz gereken öncelikli alanların belirlenmesi ile başlar.

Şirket ayrıca Saint Etienne merkezli bir dernek olan ve bu konuda Fransa'da ulusal bir ölçüt olarak kabul edilen Pôle Eco-Conception üyesidir. Bu derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak Eurotab, eko-tasarımın gelişimine ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunmaktadır.

 
EKO-TASARIM

YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN HER AŞAMASINDA OPTİMİZE EDİLMİŞ TABLETLER

Kimya günlük hayatımızın bir parçasıdır ve yaşam kalitemizde devrim yaratmıştır. Bununla birlikte, bazı zararlı unsurlar sanayici olarak bizlere sorumluluğumuzu hatırlatıyor ve faaliyetlerimizi kısa, orta ve uzun vadede insan sağlığına ve dünyamıza daha saygılı hale getirmemizi zorunlu hale getiriyor. Ürünlerimizin tüm yaşam döngülerinin eksiksiz bir analizi ile başladığından Eko-tasarım, bu hedefe ulaşmak için ideal bir araçtır. Tabletlerimizin kullanım ömründeki önemli aşamalarla ilgili eylemlerimizden bazıları şunlardır:

FORMÜLASYON ETABI

Formüller, doğal kökenli ve biyo-çözünür bileşenlerle oluşturulmaktadır. 


Formüllerimizde metilizotiazolinon türü koruyucular veya insan sağlığı veya çevre üzerinde güçlü olumsuz etkileri olabilecek başka maddeler kullanmıyoruz. 

Bu nedenle, kanserojen veya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) olarak sınıflandırılan hiçbir hammaddemiz yoktur.


 

PAKETLEME ETABI

Tabletlerin üzerindeki suda çözünür flowpack ambalaj %15’i geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşmaktadır.

Fransa'da üretilen kutular %100 geri dönüştürülmüş elyaftan yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir. 


 

ENDÜSTRİYEL ETAP 

Deterjan tabletlerimizin üretimi için su tüketmediğimizden, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Tükettiğimiz enerjiye gelince, faaliyetimiz çok az enerjiye ihtiyaç duymakta. Ayrıca kademeli olarak karbon nötr sistemlere yatırım yapmaya çalışıyoruz.

Örneğin, önceleri doğal gazla çalışan ısıtma sisteminin bir kısmının yerine, karbonsuz bir ısıtma işlevine sahip yeni bir klima sistemi kuruldu.

 
YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

ÖNEMLİ BİR ÖÇÜM YAZILIMI

2016 yılında Eurotab, bağımsız bir uzman şirket olan EVEA tarafından geliştirilen Yaşam Döngüsü Analizi yazılımını satın aldı. Bu araç, tabletlerimiz için eko-tasarım yaklaşımımıza büyük katkı sağlamaktadır. Tabletlerimizin çevresel etkisini, hammaddelerinden evde kullanımına kadar ölçmemizi sağlar. 

Her yeni tablet için dört önemli çevre etki kriterini titizlikle ölçüyoruz:

  • İklim değişikliği 
  • Tatlı su ötrofikasyonu (sucul bitkilerin aşırı çoğalması)
  • Yenilenemez enerji kaynağı tüketimi 
  • Su tüketimi

Hammaddeleri ve ürün bileşenlerini değiştirerek, bu dört etkiyi ölçebilir, azaltılmasını sağlayabilir ve iyileştirme alanlarını belirleyip öncelik sırasına koyabiliriz.

 
ZOOM VİDEO

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİYLE PERFORMANS

 
TAAHHÜTLER 

ÇEVRE SERTİFİKALARI 

Eurotab insanlara, hayvanlara ve çevreye daha saygılı çözümler sunmaktadır. 

Ecolabel, Ecocert Ecodetergent, Nordic Swan, Certified Vegan, Cruelty Free, Leaping Bunny… 
gibi müşterilerin talep ettiği sertifikalara uygun ürünler geliştiriyoruz.


pop:ok