TAAHHüTLERİMİZ

Mİsyonumuz & Sosyal Sorumluluk

Sıkıştırılmış tozdan üretilen tablet: geliştirmede gerçek bir sürdürülebilirlik konsantresi

 
TAAHHÜTLER

VİZYON, GÖREV, MOTİVASYON

 

vision eurotab

VİZYONUMUZ

Hijyen, sağlık ve çevre ayrılmaz bir bütündür ve hepimizin ortak mirasıdır. Sektörümüzün yeni standartlarını şekillendirerek bu mirası korumaya katkıda bulunmak bizim sorumluluğumuz!

GÖREVİMİZ

Müşterilerimizle birlikte en fazla sayıda insanın hijyenine, sağlığına ve yaşam kalitesine katkıda bulunmak ve  çevreye etkimizi en aza indirgemek için, katı formatta çevre dostu ev temizlik ürünleri yaratıyoruz. 

MOTİVASYONUMUZ 

Sıvıların yerine %100 katı temizlik ürünleri geliştirmeye öncülük ederek gereksiz yere su taşımaktan ve plastik ambalaj kullanmaktan kaçınmak istiyoruz!

 
Her gün

DEĞERLERİMİZ

MÜŞTERİLERİMİZ ODAK NOKTAMIZ

Markaları için fark yaratacak yenilikleri birlikte geliştirmek için müşterilerimizle işbirliğine dayalı şeffaf bir çalışma yöntemini tercih ediyoruz.

YENİLİKÇİ

Araştırma merkezimiz, sıvı temizlik ürünlerini tabletlere dönüştürmek, müşterilerimize ve tüketicilerimize kusursuz bir hijyen ve temizlik sunmak için çevreye duyarlı, sağlıklı ve verimli çözümler geliştiriyor.

ÇEVRE DOSTU

Su taşımayı ve plastik ambalaj kullanımını önlemek için katı ve kompakt formatın TEK çözüm olduğuna inanmış olarak, yalnızca sıkıştırılmış tozdan tabletler sunmaya kendimizi adadık. 

Dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin kalıcı başarılara yol açtığına inanıyoruz: çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumumuzla bu dürüst ve saygılı ilişkileri sürdürmeye kararlılıkla bağlıyız.

 

 
TAAHHÜTLER

EUROTAB’da KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Eurotab'da, KSS'un Şirketin ve aynı zamanda onu oluşturan tüm çalışanların sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz.

KSS nedir? 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin sürdürülebilir kalkınmasının gereksinimlerine katkıdır. Bazen "Sosyal ve çevresel sorumluluk" olarak tercüme edilen bu kavram, mümkün olan en iyi uygulamaları benimsemek ve toplumun ve çevrenin gelişimine katkıda bulunmak için sosyal ve çevresel etkileri ve faaliyetlerin bu doğrultuda yönetimini dikkate alan bir yaklaşımdır.

KSS, EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Eurotab'da KSS'yi tüm çalışanlarımızın sorumluluğu olduğunu düşünerek yaygınlaştırıyoruz. Sağlık, Güvenlik, Sosyal ve İnsani boyutlar gibi farklı alanlarla birlikte, Çevresel ve Etik konuları da kapsar. KSS yaklaşımı, yaratıldığından beri Eurotab'ın DNA'sının kalbinde yer almaktadır: tablet formatı, yüzyılımızın çevresel sorunlarına karşılık vermektedir. 

EUROTAB’da KSS'un TEMELLERI ŞU PRENSİPLERE DAYANIR: 

 • İşe alma sırasında ve kariyer boyunca entegrasyon, katılım ve ayrımcılık yapmama 
 • Çalışanların liyakat, işine bağlılık ve başarıya dayalı profesyonel gelişimi 
 • Fransız ve uluslararası tedarikçilerimiz tarafından imzalanmış bir satın alma etiği sözleşmesi 
 • Çalışmalarımızın merkezini teşkil eden bir İSİG politikası 
 • Cinsiyet eşitliğine saygı duyan bir yönetim  
 • 2023'te kadın ve erkek profesyonel eşitlik endeksi: 94/100

EUROTAB’da KSS EYLEMLERİ

 • Derneklere düzenli bağışlar 
 • Spor uygulamalarının teşvik edilmesi
 • Tükenmişlik durumlarını önlemek için danışman çalışanların eğitimi 
 • Uzaktan çalışmayı öngören bir organizasyon 
 • Enerji tasarrufu 
 • Karbon ayak izi bilançosu 
 • Deterjanlarımızın ürün ömrü analizleri

 

 


pop:ok